TE1 Terveyden perusteet

Paluu kurssisivulle

Kurssin aloitustehtävä


Seuraa kolmen päivän ajan tietoisesti ja tarkkaavaisesti mediaa sekä arjen ympäristöäsi "terveystieto"-silmälasien läpi.

Kirjoita lyhyt päiväkirja. Liitä siihen mahdollisuuksien mukaan myös leikkeitä tai linkkejä tai valokuvia. Millaisia terveystiedon kurssin aihepiireihin liittyviä asioita mediassa käsitellään? Tarkkaile julkisia tiloja (kirjasto, kaupat, terveyskeskus, apteekki, kuntosali yms.). Millaisia terveystietoon liittyviä aineistoja niissä on saatavilla / myynnissä (kirjat, esitteet, painotuotteet)?

Pohdi päiväkirjassasi: Miten ihmiset saavat terveystietoa ja mikä asema terveystiedolla on arjen elämisympäristössäsi? Miten luotettavaa saatavilla oleva tieto on?